Žada daugiau dėmesio psichikos sveikatai

1/1
Teksto dydis:

Psichikos sveikata svarbi kiekvienam žmogui.

Tai mūsų sveikatos dalis.

Tačiau psichikos sveikata pasaulyje prastėja.

Lietuvoje taip pat prastėja.

Dėl to žmonės nebegali dirbti.

Pablogėja tarpusavio santykiai.

Ir kyla kitų problemų.

Apie Lietuvos visuomenės psichikos sveikatą.

Ir būdus ją gerinti.

Žurnalistė kalbasi su Aurelijumi Veryga.

Jis yra sveikatos apsaugos ministras.

Jis sako.

Kad sveikatos būklę veikia daug dalykų.

Piniginiai reikalai.

Kaip žmonės jaučiasi visuomenėje.

Taip pat sveikatos priežiūros sistema.

Lietuvoje daug įvairių problemų.

Susirgę žmonės nebegali dirbti.

Ir teikti valstybei naudos.

Dėl psichikos sutrikimų jie anksčiau išeina į pensiją.

Arba tampa neįgalūs.

Lietuvoje sergančiųjų šiomis ligomis daugėja.

Kaip ir visoje Europoje.

Dabar žmonės gyvena ilgiau.

Dėl to daugiau suserga silpnaprotyste.

Ir Alzheimerio liga.

Pagyvenusių žmonių psichikos sveikata prastėja ir dėl vienatvės.

Ir dėl saugumo trūkumo.

Ir emocinių išgyvenimų.

Lietuvoje veikia 115 psichikos sveikatos centrų.

Visose savivaldybėse įkurti visuomenės sveikatos biurai.

Jie teikia sveikatos stiprinimo paslaugas.

Bendrosiose ligoninėse įsteigti psichiatrijos skyriai.

Steigiamos dienos gydymo įstaigos.

Kuriose žmonės gauna reikiamas paslaugas.

Bet dar trūksta paslaugų specialiai šeimoms.

Ir labiau pažeidžiamiems žmonėms.

Trūksta tęstinės psichologinės pagalbos.

Ir socialinės pagalbos.

Kai kurie psichikos sveikatos centrai labai maži.

Jie įkurti prie šeimos gydytojų kabinetų.

Specialistai mano.

Kad tokie centrai neteikia naudos.

Ministras atsako.

Kad psichikos centrai gauna tiek pinigų.

Kiek juose lankosi ligonių.

Ir ministerija svarsto.

Kaip būtų teisinga.

Atlyginti už didesnį ar mažesnį darbą.

Psichiatrams ir slaugytojams moka daugiau už tai.

Kad lankytų namuose ligonius.

Kuriems reikalinga slauga.

Arba nuolatinė priežiūra.

Taip pat svarstoma.

Kaip geriau paskirstyti pirminei priežiūrai skirtus pinigus.

Ir už kokias paslaugas dar galima būtų psichiatrams ir slaugytojams mokėti daugiau.

Gerai dirbantiems psichikos sveikatos centrams žada skirti daugiau pinigų.

Lietuvoje daugiausia pinigų skiriama ligoninėms.

Ir daugiausia jų išleidžiama vaistams.

Nors ligoniai mano.

Kad geriausia gydytis ne vaistais.

Bet gydymą ne vaistais gali gauti ne visi.

Ypač mažesniuose rajonuose.

Ministras sako.

Kad psichikos sveikatos centruose trūksta specialistų.

Psichologų ir vaikų psichiatrų paslaugų.

Bet nuo 2016 metų sumažintas psichologams tenkantis gyventojų skaičius.

Galvojama apie paslaugas žmonėms.

Kuriems kyla minčių apie savižudybę.

Ir priklausomybės ligomis sergantiems žmonėms.

Numatyta rūpintis priklausomybės ligų gydymu.

Priklausomybės ligos yra alkoholizmas ir narkomanija.

Taip pat svarstoma ką daryti.

Kad žmonės nesusirgtų šiomis ligomis.

Daugiau dėmesio bus skiriama šioms ligoms nustatyti.

Bus kuriama pagalbos sistema.

Kuri padės žmonėms atsisakyti žalingų įpročių.

Ir grįžti į sveiką gyvenimą.

Ministras kalba apie savižudybes.

Jas lemia įvairūs dalykai.

Jie labai asmeniški.

Nes žmonės skirtingai reaguoja į nelaimes.

Ir skirtingai elgiasi pakliuvę į bėdą.

Dažnai lietuviams gėda kalbėti apie problemas.

Ir ieškoti pagalbos.

Ypač kreiptis į specialistus.

Bet Lietuvoje jau skiriama dėmesio savižudybių prevencijai.

Mokomasi atpažinti požymius.

Kad žmogus gali bandyti žudytis.

Yra bendruomenė „Artimiems“.

Į ją renkasi nusižudžiusių žmonių artimieji.

Kuriasi pagalbos sau grupės.

Kuriose galima kalbėtis.

Ir gauti pagalbą.

Įvairiose savivaldybėse yra gerų pavyzdžių.

Kaip kurti saugias bendruomenes.

Apie priverstinį psichikos ligonių gydymą ministras sako taip.

Lietuvoje taikoma panaši tvarka.

Kaip daugelyje kitų Europos valstybių.

Priverstinai į ligonines guldomi žmonės.

Kurie serga sunkiomis psichikos ligomis.

Ir jiems būtinas gydymas.

Ir kai dėl jų ligos gali nukentėti kiti žmonės.

Lietuvoje norima gerinti priverstinio gydymo tvarką.

Siekiama apsaugoti pacientų teises.

Ir išsaugoti sergančių žmonių savarankiškumą.

Skatinti juos dalyvauti visuomenės gyvenime.

Norima mažinti skiriamų vaistų kiekį.

Ir psichikos sveikatą grąžinti kitomis priemonėmis.

Man patikoNeblogaiMan nepatiko