Klaipėdoje – daugiau paslaugų žmonėms su negalia

1/2
Teksto dydis:

Socialines paslaugas šalies gyventojams organizuoja ir teikia miestų bei rajonų savivaldybės. Nuo savivaldybių darbuotojų veiklumo ir turimų lėšų priklauso, kokia parama bus teikiama mieste ar rajone gyvenantiems negalią turintiems žmonėms.

Pastaruoju metu net keletas naujų įstaigų, skirtų žmonėms su negalia, atvėrė ar artimiausiu metu rengiasi atverti duris Klaipėdoje. Apie jose teikiamas paslaugas kalbamės su Klaipėdos savivaldybės Socialinių reikalų departamento direktore Audra Daujotiene.

Kokias naujas paslaugas žmonėms su negalia pastaruoju metu pasiūlėte savo mieste?

Lapkričio mėnesį Klaipėdoje atidaryti du nauji centrai. Tai – „Gyvenimo namai“, skirti žmonėms su psichikos negalia bei elgesio sutrikimais, taip pat ‒ naujas neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ padalinys.

Be to, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų Socialinės globos skyriuje pradėjome teikti vadinamąją atokvėpio paslaugą tėvams ir globėjams.

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad mūsų miesto politikai supranta žmonių su negalia problemas ir skiria lėšų joms spręsti. Manau, kad ir visose šalies savivaldybėse pinigai, sutaupyti sumažinus socialinės pašalpos gavėjų ratą, turėtų būti skiriami socialinėms reikmėms, neįgaliųjų integracijai į visuomenę. Suprantu, kad yra ir kitų labai svarbių sričių, tačiau, mano manymu, iš socialinės sferos šios lėšos iškeliauti neturėtų.

Šiek tiek daugiau papasakokite apie „Gyvenimo namus“.

Džiaugiamės, kad šią įstaigą įkūrė ne savivaldybė, o nevyriausybinė organizacija (NVO) „Klaipėdos viltis“, savivaldybei tereikėjo sudaryti su ja socialinės globos kompensavimo sutartį. Tai – puikus NVO ir valstybės institucijų bendradarbiavimo pavyzdys.

Įstaiga įsikūrė buvusioje mokykloje, čia teikiama nuolatinė globa trisdešimčiai psichikos ir proto negalią turinčių žmonių. „Gyvenimo namai“ orientuoti į jaunus negalią turinčius žmones – čia jie, padedami specialistų, gali patys tvarkytis buitį, planuoti laisvalaikį. Savarankiško gyvenimo namų, kaip žinia, trūksta visoje Lietuvoje, todėl džiaugiamės, kad galime šią paslaugą teikti jau nebe septyniems, kaip buvo anksčiau, o trisdešimt septyniems savo miesto žmonėms su negalia.

Už gyvenimą „Gyvenimo namuose“ žmonės su negalia turės iš dalies susimokėti patys, dalį lėšų skirs savivaldybė.

„Gyvenimo namuose“ taip pat pradėtos teikti ir atokvėpio paslaugos. Artimieji čia kuriam laikui gali palikti negalią turinčius šeimos narius, kai reikia kur nos išvykti, kai laikinai negali jais pasirūpinti. Ši paslauga teikiama vyresniems nei aštuoniolikos metų neįgaliesiems. Ji taip pat yra mokama, bet dalį lėšų vėlgi per kompensavimo sutartis dengs savivaldybė. Beje, laikinai priežiūrai priimami ir žmonės, turintys sunkią negalią.

Daugiau žmonių su negalia uostamiestyje gauna ir dienos socialines paslaugas?

Panašias paslaugas klaipėdiečiams teikėme ir anksčiau, bet lapkritį, atidarius naują neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ padalinį, jas gaunančių žmonių padvigubėjo.

Iki šiol dienos centre galėjo lankytis penkios dešimtys negalią turinčių klaipėdiečių. Tačiau vietų, kur artimieji galėtų dienai palikti šeimos narį, labai trūko. Nuo lapkričio naujose, jaukiose buvusios mokyklos patalpose dienos socialinės globos paslaugos teikiamos dar keturiasdešimčiai žmonių, iš kurių dvidešimt – su sunkia negalia. Čia vykdomos įvairios užimtumo veiklos: gyventojai mokosi rankdarbių, dailės, muzikos, dainuoja. Taip pat jie mokomi namų ruošos, kad galėtų įgyti daugiau savarankiškumo įgūdžių.

Projektas finansuotas Europos Sąjungos lėšomis, bet dalį pinigų skyrė ir miesto savivaldybė. Įstaigoje dirba socialiniai darbuotojai, ergoterapeutas, kiniziterapeutas, psichologas, bendrosios praktikos slaugytojas, masažistas, individualios priežiūros personalas. Taigi galima teigti – namiškiai tokiai profesionalų komandai negalią turintį šeimos narį gali palikti nesibaimindami.

Be to, įstaigoje teikiama įvairiapusė informacija, konsultuojama įvairiais socialiniais klausimais. Specialistai tarpininkauja tvarkant reikalus kitose įstaigose ar institucijose.

Džiaugiamės galėję išplėsti šias paslaugas – dienos socialinės globos centrai sudaro galimybę žmonėms, turintiems įvairių negalių, praleisti dalį dienos turiningai, bendruomenėje, ne tarp keturių sienų savo namuose. Jų artimieji savo ruožtu gali grįžti į darbo rinką, jiems nebereikia visą parą prižiūrėti negalią turinčio šeimos nario.

Šiuo metu neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ teikia socialines paslaugas 170-čiai klientų, įstaigoje dirba 126 darbuotojai. Institucijoje globos paslaugas gauna 70, dienos socialinės globos namuose paslaugas – 60, pagalbos į namus paslaugą – 40 žmonių.

Minėjote, kad negalią turintiems klaipėdiečiams teikiamos ir paslaugos namuose?

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centras ir neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ sukūrė šešias mobilias komandas, kurių specialistai gali atvykti į namus bet kurią savaitės dieną ir teikti globos arba slaugos paslaugas žmonėms su negalia pagal poreikį nuo dviejų iki aštuonių valandų per parą, taip pat – ir savaitgaliais.

Tokia paslauga gerokai palengvina šeimų gyvenimą. Turėdami kur dienai palikti negalią turintį šeimos narį, tėvai ar globėjai gali grįžti į darbą, geriau integruotis į visuomenę. Ši parama teikiama nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems negalią turintiems, senyvo amžiaus, vienišiems nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems negalią turintiems žmonėms.

Integralią pagalbą miestiečiams teikiame jau trejus metus. Pinigų šioms reikmėms gaudavome iš valstybės biudžeto, per projektines lėšas. Tačiau šiais metais joms pasibaigus, Klaipėdos miesto savivaldybė pratęsė finansavimą dar šešiems mėnesiams. Taigi maždaug pusmetį išlaikysime visus turimus etatus ir teiksime paslaugą miestiečiams – iki tol, kol vėl bus gautas finansavimas iš valstybės biudžeto.

Gaudami paslaugas namuose, negalią turintys žmonės ilgiau gali likti įprastoje aplinkoje, savo namuose, nepatekdami į globos įstaigas.

Atokvėpio paslaugos teikiamos ir vaikus su negalia auginančioms šeimoms?

Šios paslaugos teikiamos Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, kurie įsikūrę itin gražioje vietoje, Giruliuose, poilsio zonoje, visai netoli jūros.

Vaikus čia trumpiausiai galima palikti parai, ilgiausiai – iki pusės metų. Ši paslauga taip pat mokama, dalį pinigų turi skirti negalią turinčio vaiko artimieji, dalį per kompensavimo sutartis prideda savivaldybė. Artimiesiems mokestis neturi viršyti 80 proc. vaiko mėnesinių pajamų dydžio. Likusią dalį dengia miesto savivaldybė.

Čia priimami ir vaikai su sunkia negalia, nuo gimimo iki dvylikos metų. Kūdikių namuose dirba patyrę įvairių sričių specialistai, taigi galime garantuoti, kad vaikams bus užtikrinta ne tik priežiūra, bet ir visokeriopas ugdymas.

Džiaugiamės, kad atsirado tokia paslauga miestiečiams – ji daug prisidės prie žmonių, auginančių neįgalius vaikus, gyvenimo kokybės.

Kokias dar naujoves pastaruoju metu pasiūlėte savo miesto žmonėms su negalia?

Nuo praėjusių metų savivaldybė pradėjo skirti papildomų lėšų pritaikyti negalią turinčių žmonių būstams.

Valstybė per metus skiria mums lėšų maždaug septyniems būstams pritaikyti. Šiemet pritaikėme keturiolika – antra tiek lėšų pridėjo savivaldybė. Kasmet miesto savivaldybė žada skirti šioms reikmėms maždaug po tokią pat dalį. Tikimės, kad ir kitais metais žmonėms su negalia pritaikysime apie keturiolika būstų – be abejo, galutinis skaičius priklausys nuo to, kiek lėšų prireiks vienam ar kitam būstui pertvarkyti.

Šie metai Klaipėdoje – senjorų metai, tad skyrėme dėmesio ir jų gyvenimo kokybei gerinti. Bendruomenės namuose, kurie taip pat įsikūrę buvusioje mokykloje, dvylikai senjorų kolektyvų suteiktos patalpos veiklai plėtoti. Jų paslaugoms – didžiulė salė, kitos patalpos, kur senjorai gali smagiai leisti laisvalaikį.

Ką artimiausiu metu žadate nuveikti žmonių su negalia labui?

Klaipėdos miesto savivaldybė itin daug dėmesio žada skirti tam, kad žmonėms su negalia būtų pritaikyti visuomeninės paskirties pastatai. Planuojame įrengti nuovažas 33 mokyklose ir darželiuose. Taip pat žmonėms, turintiems įvairių negalių, pritaikome viešojo transporto stoteles. Vis dar labai trūksta nuovažų miesto paplūdimiuose, tad žadame jas sutvarkyti Melnragėje. Taip pat ketiname įrengti liftą Jūrininkų sveikatos priežiūros centre, kad žmonės su judėjimo negalia galėtų lengviau patekti į aukščiau įsikūrusias patalpas.

Net ir savivaldybės Socialinės paramos skyriuje numatyta nemažai pertvarkų – dalį kabinetų perkelsime iš viršutinių aukštų į pirmąjį, kad sunkiau judantiems žmonėms į juos patekti būtų paprasčiau.

Nemažai lėšų skyrėme NVO sektoriui, kad jo atstovai galėtų teikti tiesiogines paslaugas žmonėms, turintiems įvairių negalių.

Taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad statybininkai jau baigia darbus dar dviejose naujose įstaigose – dienos centre žmonėms su psichikos negalia, kur paslaugas gaus keturiasdešimt žmonių, taip pat ‒ dienos centre, skirtame senjorams, kur paslaugos bus teikiamos dar keturioms dešimtims klaipėdiečių. Šiuo metu vyksta baigiamieji darbai, gabenami baldai, įranga, renkamas darbuotojų kolektyvas. Abi įstaigos atvers duris išsyk po Naujųjų metų.

Dėkoju už pokalbį.

Man patikoNeblogaiMan nepatiko